lott med gamle postkort  gamle brev og postkort  gamle poststempler  gamle postkort  skattekiste med frimerker og brev  gamle posthornmerker  postkortauksjon  gamle mynter  norske skillingsmerker
postkortsamling etter motiv

postkort med
en historie


kartongkort /
kunstkort


priseksempler

ofte stilte spørsmål
F.A.Q.


linker

fotosidene

Innlevering av gamle postkort til auksjon.

Det skal svært mye til om du klarer å få bedre betalt for dine gamle postkort enn å ha dem ordentlig presentert på en offentlig auksjon som er godt markedsført!

Vi tror vi ligger godt an med å oppnå toppriser for postkort som er betrodd oss for salg på våre auksjoner.

Se noen eksempler her!


gamle norske postkort
Fotomontasje av postkort som ble presentert på en tidligere auksjon.

postkortsamling
Vi hører ofte om album med gamle postkort som "ble kjørt på fyllinga". Klikk her for å se historien om et fillete postkortalbum som ble funnet på et loft i Numedal!

auksjonslokale postkortauksjon
Et lite og velfylt lokale for postkortavdelingen på vår
auksjon 78.


postkortlott fra Numedal
"Vegglid Handelsforening - Numedal".
Et svært sjarmerende gammelt postkort.
Fotografering var en høytidelig handling på den tiden.
Dette er ett av kortene i lott 1132 som ble solgt på auksjon 79.
Utrop: Kr 2.000,. Tilslag kr 58.000,-.
Se flere av kortene fra denne spennende lotten med postkort som ble funnet i en plastpose på et loft i Numedal.


Lotten "alle" snakket om på auksjon 87, 1. mai 2015:

"Drøyt 700 norske stedskort i småformat. Neste samtlige kort er fra forlaget "J.H. Küenholdt A/S".
Noen dubletter, men ikke mange".
Vi har en egen side som viser flere av kortene fra denne veldig spesielle postkortlotten!
Lott 1051/87 ble solgt for
kr 110.000,- + salær.

postkort fra Holmestrand
1015/91. Holmestrand. Tilslag kr 6.000,-.


Solgt på auksjon 86, 28. november 2014:
postkort fra Sandviken
Postkort fra Sandviken. Et av kortene i lott 1135/86:
Ca 300 postkort i småformat, hvorav 250 norske
stedskort. Tilslag kr 52.000,-.

jernbanepostkort aadalsbrug st
"Aadalsbrug station". Ett av kortene i lott 1107/92:
Ca 400 postkort, de fleste norske stedskort.
Tilslag kr 30.000,-.

skattekiste med gamle frimerker og brev
For noen år siden fikk vi innlevert en diger jernkiste med frimerker og gamle brev. Vi fordelte innholdet på 2 auksjoner, noe som innbrakte mer enn 2 mill kr.


Det er frimerker og gamle brev som opp gjennom årene har vært vår hovedområde. Men vi ser at mynter og sedler - og ikke minst gamle postkort - viser en økende tendens som innslag på våre internasjonale auksjoner.
Klikk her for mer informasjon om filatelistiske objekter på auksjon.

Den beste indikatoren på hva postkort har av verdi, er salgsresultater i et åpent marked med konkurranse. Et objekt er ikke verdt mer enn det noen er villig til å gi for det - og heller ikke mindre!

Ta en kikk på våre auksjonskataloger
og sjekk resultatlistene for hva de forskjellige objektene oppnådde av priser.


Sjekk markedet når du bestemmer deg for å selge!

Vi har en egen side med priseksempler for postkort.

Før du bestemmer deg for hvordan du vil selge dine postkort, kan det være nyttig å orientere seg litt i markedet.
Noen av dem som annonserer etter postkort som privatpersoner bruker uttrykk som "betaler toppris", eller "garantert beste pris". De er neppe villig til å betale beste markedspris siden de aldri deltar på auksjoner!

Her er noen av resultatene som er oppnådd på våre auksjoner:
De fleste av postkortlottene har utropspris på kr 1.000,- eller kr 2.000,-. Vår erfaring er at dette skaper en entusiastisk stemning i salen. En lott som antas å være verdt kr 20.000,- eller mer, vil oppnå et bedre resultat med utrop kr 1.000,- enn et utrop på kr 20.000,-.

gamle norske postkort
Ett av postkortene i lott 4113 på vår auksjon 74 i april 2008.
Utrop kr 2.000,-.
Tilslag kr 40.000,-.


gammelt postkort "Hilsen Fra".
Objekt 1001 på auksjon 78,
april 2010:
Utrop kr 200,-. Tilslag kr 1.400,-.Ett av postkortene i lott 1056 på auksjon 78. Utrop kr 2.000,-. Tilslag kr 28.000,-.

gammelt postkort fra Jevnaker
"Fra Jevnaker".
Ett av kortene i lott 1130/92:
Ca 200 postkort i småformat.
Tilslag kr 40.000,-.

postkort fra Tinnoset
1104/93. Ubrukt kort fra Tinnoset.
Tilslag kr 4.200,-.


norske gull og sølvmynter
Mynter og sedler er et viktig satsningsområde for oss. Vi omsetter slike objekter for betydelige verdier hvert år. Vi har laget en egen side med informasjon om mynter og sedler på auksjon eller for omsetning til fast pris.

Sist oppdatert  2. 12. 2021.         Kjell Germeten A/S.            Webdesign:  Kjell Germeten ©